Správame sa zodpovedne a vedieme príkladom. (NOVÝ TERMÍN)