Neprestávame. Pokračujeme. Spolu s vami. (TERMÍN 2021)